17. ročníku Překladatelské soutěže na FF OU určené pro studenty středních škol se letos zúčastnili i studenti naší školy, a to v jazyce anglickém, německém, španělském a polském.

Nicola Leśniaková ze 4.B úspěšně soutěžila už v loňském roce a letos se rozhodla poslat dva překlady, z angličtiny a němčiny. Ve velké konkurenci obsadila v neliterárním překladu z němčiny neoficiální 4. místo a byla zmíněna i na workshopu, který se uskutečnil 8. 3. v Ostravě (podrobnosti ZDE).

V konkurenci mladých překladatelů ze španělštiny se neztratili ani Kristina Kubjatková ze 4.A a Matyáš Kaufmann z 2.A.

Polština je v této soutěži trochu specifická, protože se běžně na SŠ nevyučuje. O to více si vážíme účasti Julie Bukovanské ze 3.A, která za svůj neliterární překlad získala 3. místo. Porota zhodnotila její překlad jako velmi dobrý a povedený, zdůraznila výborná překladatelská řešení, porozumění polštině na vysoké úrovni a velmi dobrou jazykovou kompetenci v češtině, především bohatost vyjadřování (PhDr. Jiří Muryc, vedoucí katedry slavistiky).

Všichni účastníci obdrželi Certifikát účasti a hodnocení překladu pro zpětnou vazbu (podrobnosti ZDE).

Našim studentům srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy v tak náročné a prestižní soutěži.

Marcela Maliszewská