Využili jsme nabídky Jednoho světa na školách a zorganizovali se třídou 3.A Den mediální gramotnosti (https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/pilotni-skoly/dny-medialni-gramotnosti).

Celý 4hodinový program byl rozdělen do dvou bloků. První blok vedl lektor vyškolený organizací Jeden svět na školách Bohuslav Sedláček.

Nejprve se diskuze vycházející z předehraného spotu točila kolem míry používání technologií, času věnovaného internetu, sociálním sítím. V další části žáci ve skupinách pracovali s textem – výsledky průzkumu – tzv. metodou inset značek. Poměrně velká část prvního bloku byla věnována práci se zdroji – jak poznat důvěryhodnou stránku na webu. Přitom žáci odpovídali na otázky – kdo, co, pro koho, jak a proč uveřejňuje článku na internetu. Velkým pomocníkem v této části byly spoty youtubera Kovyho.

Na poslední hodinu nás navštívil Radek Wiglasz, vedoucí zpravodajství ostravského studia České televize (https://www.ceskatelevize.cz/lide/radek-wiglasz/). Jeho vystoupení se během pěti minut změnilo ve velice zajímavou diskuzi a skončilo pozváním do studia. Na to se těšíme v listopadu.

Zina Dvořáková