To, že se k nám absolventi rádi vracejí, už víme. Stále nás ale dovedou překvapit. Kamila Panochová, která už druhým rokem studuje v dánském Aalborgu, se v úterý 20. 12. objevila spolu se svým spolužákem Vojtou Mervou ve dveřích kabinetu svého třídního Jiřího Švédy. Přišla se s našimi třeťáky a čtvrťáky podělit o své zkušenosti ze studia a života v Dánsku. Studuje obor velmi blízký našemu Managementu v dopravě – věnuje se logistice, řízení projektů, marketingu. Ve svém vystoupení porovnávala studium v Dánsku a v ČR, zadávání projektů, práci na nich, hodnocení a třeba i komunikaci s učiteli. Věnovala se popisu života v Dánsku – od bydlení, přes jazyk, až k nakupování či pracovním  a studijním příležitostem.

Věříme, že pro další naše studenty bude její povídání inspirativní. Zároveň jsme rádi, že Kamila ráda vzpomíná na svou „střední“ a že nás při své vánoční cestě domů navštívila.

Zina Dvořáková