Ve dnech 12. a 13. 1. 2023 proběhly na naší škole projektové dny ve spolupráci s AirDispatch, která spadá do Emirates Group. AirDispatch má sídla po celém světě, v České republice v Ostravě a Praze, a provádí tzv. load control services, což ve volném překladu znamená vyvažování letadel. Oba dva dny byly pod vedením školitele ostravské pobočky Adama Nejdla, který nejen naučil, ale i pobavil.

První den jsme se seznámili se všemi pojmy potřebnými k pochopení celého procesu vyvažování letadel, na odreagování jsme si zahráli poznávačku leteckých společností, letadel a zkratek letišť. Na konci dne jsme dostali informace k našemu tzv. fiktivnímu letu, neboli cvičnému letu. Nejprve jsme se seznámili se všemi parametry letadla a pokyny naší aerolinky. Poté jsme si vyplnili a spočítali work sheet. Ten udává předběžné vyvážení.

Druhý den začal tam, kde jsme předešlý den skončili. Zbývalo nám udělat předběžné rozložení zavazadel v podpalubí. Poté jsme začali pracovat s  finálními informacemi o letu a s tím i začali počítat a vyplňovat load sheet, který se v běžném provozu posílá pilotům a ramp control, který dohlíží na naložení letadla. Úplně nakonec jsme si vyplnili a narýsovali bilanční koš, který ukazuje, jestli je letadlo vyváženo správně a v normách. Tyto informace se dopisují na load sheet a jsou to jedny z nejdůležitějších informací  pro piloty na následné nastavení letadla pro vzlet. Poslední hodinu a půl jsme věnovali programu Altea, který AirDispatch používá. Program vše vypočítá, narýsuje a sestaví za pár vteřin. Pohlídá i normy a předpisy pro přepravu specifického carga či živých zvířat. Ukázali jsme si tak tři cvičné lety s různými podmínkami a konfiguracemi letounu.

Všichni jsme si tyto dva, ač náročné, dny užili, naučili jsme se spoustu nových informací a porozuměli zase o trochu víc světu letectví. Moc se těšíme na únorovou návštěvu pobočky v Ostravě a nakouknutí do živého provozu.

Adéla Schmittová, 4.B