Nová škola, nové tváře, nové výzvy.

I letos navzdory korona trablům jsme se rozhodli uspořádat pro první ročníky adaptační kurzy. Tentokrát se nekonaly v malebném horském prostředí, ale využili jsme prostor tělocvičny TJ Lokomotivy Krnov a přilehlého venkovního hřiště. Pro 1. C nám místní dobrovolní hasiči poskytli své zázemí na Partyzánské ulici. Kurzy trvaly sice jen dva dny, ale o společné aktivity nebyli budoucí cesťáci a dopraváci nijak ochuzeni. Pro žáky byly připraveny seznamovací a komunikační strategie, týmové hry na rozvoj spolupráce, pohybové aktivity. V závěru kurzu nechybělo tradiční „sluníčko“, tedy osobní pozitivní vyznání jednotlivým spolužákům.

Podstatou kurzu je především vytvoření třídního kolektivu, třídní smečky, jak si přáli studentky a studenti z 1. A. A nejen to. Zapamatovat si jména a obličeje spolužáků, poznat svého třídního učitele, nastavit pravidla ve skupině, vyzkoušet si různé role, důvěřovat druhému, spolupracovat, pobavit se. Snad se nám to všem podařilo!

Poděkovat se sluší vedoucím kurzu Zině, Romaně a Richardovi za jejich trpělivost a nadšení.

Radka Zdráhalová