Jsme rádi, že se nám povedlo obnovit tradici zkoušek z korespondence. Snažíme se našim studentům dát možnost ověřit si své dovednosti psát na klávesnici a zpracovat obchodní dopis doplněný o tabulku, a to v kvalitě odpovídající státní zkoušce a ČSN 01 6910. Dlouhé roky bylo pravidlem, že žáci třetího ročníku (často až třetina z nich) pod vedením komisaře Státního těsnopisného ústavu skládali státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Pak přišla několikaletá pauza, kdy Státní těsnopisný ústav zkoušky neorganizoval. V této době jsme přišli s nápadem nabídnout našim studentům vlastní zkoušku, kterou jsme rozdělili do dvou samostatných částí – 10minutový opis a obchodní korespondence (obchodní email a tabulka).

V letošním roce se ke každé zkoušce přihlásila více než třicítka třeťáků a čtvrťáků. Ve zkoušce z rychlopisu, kdy deset minut opisovali text, museli dosáhnout minimální hranice 180 čistých úhozů za minutu a chybovosti max. do 0,50 %. To se povedlo 14 z nich, přičemž některé výkony výrazně požadovanou hranici přesahovaly. Ve druhé zkoušce studenti obdrželi na email zadání obchodní písemnosti – např. měli jako asistet/ka ředitele odpovědět na poptávka obchodního partnera, nebo u svého dodavatele reklamovat dodávku zboží či naopak svého odběratele upozornit na zpoždění v platbách. Podstatnou část informací přitom zpracovali do tabulky. Tuto zkoušku úspěšně absolvovalo 21 žáků.

Všichni obdrželi osvědčení, které potvrzuje jejich výkon v rychlopisu nebo jejich dovednost zpracovat obchodní dopis. Svému potencionálnímu zaměstnavateli pak mohou doložit a doplnit informace uvedené v profesním životopisu.

Všem blahopřejeme.

Zina Dvořáková a Erika Tichá