Školní e-mailová schránka důvěry je Vám k dispozici

schranka@sos-dcr.cz

Náplň práce

  • konzultace se studenty (osobní i studijní problémy, nesnadná adaptace ve školním prostředí
  • individuální rozhovory s rodiči
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci specifických poruch učení

  • spolupráce s odbornými poradnami v oblasti psychologie a sociální diagnostiky

  • spolupráce s metodikem prevence nežádoucích jevů
  • poradenství při výběru studijního oboru na vysoké škole
  • zajištění prezentace školy v rámci náborů žáků devátých tříd ZŠ

Kontakt

Ing. Ellen Páclová
paclova@sos-dcr.cz
554 613 075