Školní e-mailová schránka důvěry je Vám k dispozici

schranka@sos-dcr.cz

Náplň práce

  • organizace a metodické vedení adaptačních kurzů
  • vyhodnocování sociometrických dotazníků
  • vzdělávání žáků v oblasti sociálně nežádoucích jevů

  • příprava peer programů pro vrstevníky žáků
  • pomoc žákům při řešení osobnostních, resp. sociálních problémů
  • koordinace přípravy minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole
  • spoluprace s okresním metodikem prevence
  • podíl na spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence, s poradenskými, krizovými pracovišti a dalšími institucemi, které působí v oblasti prevence nežádoucích jevů

Kontakt

Mgr. Zina Dvořáková
dvorakova@sos-dcr.cz
777 307 325