V Rumunsku, ve městě Bilbor, se ve dnech 13. a 14. ledna konalo první setkání koordinátorů nového projektu „Intercultural school“, kterého je naše škola strategickým partnerem.

Setkání všech partnerů začalo teambuildingovými aktivitami a poté již následovala práce na nejdůležitějších bodech projektu. Ujasnili jsme si cíle, konkrétní činnosti a také celkový rozpočet. Nedílnou součástí každého takového projektu je stanovení a rozdělení úkolů, pravidelná hlášení o průběhu a celková koordinace.