Dle nařízení MŠMT bude výuka na středních školách i po 14. 2. probíhat distanční formou.

Strava je automaticky odhlášena.