Dle nařízení vlády bude výuka na středních školách od 4. 1. 2021 probíhat opět distanční formou.

Strava je automaticky odhlášena.