úspěchy v soutěžích CR

Také letos se zapojili naši studenti do celostátních soutěží