Po celý školní rok máme na internátu co dělat. Vychovatelé nám pořádají různé velké soutěžní hry, jako je třeba Hádej, kdo jsem?, Hra v kostce – svět v kostce a historie, Máme rádi Česko a každé úterý probíhá takzvaná „rozhlasová soutěž“, kdy hledáme správnou odpověď na kvízové otázky, a kdo má nejvíce správných odpovědí, dostane malou sladkou odměnu. K zapůjčení zde pak máme různé deskové hry Aktivity, Monopoly, Twister, Člověče nezlob se, Double… V jarním období si lze také půjčit badminton, kroket či míč. Po celý rok je pak k dispozici ping pongový stůl.

Internát také nabízí různé zájmové odpolední kroužky. Asi nejviditelnějším je dramatický kroužek, ve kterém se snažíme o vytvoření programu na dané období. Na jaro si připravujeme pásmo veselých písniček a tanců, které prokládáme i básničkami a na zimu zase pásmo koled, vánočních, zimních a pohádkových písniček, opět s básničkami. A u těchhle příležitostí chodíme do Domu seniorů přivítat jaro nebo Vánoce. Také navštěvujeme Harmonii, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením, a snažíme se jim navodit vánoční atmosféru koledami či na jaře zase veselým vyráběním dekorací.

V rámci dramatického kroužku také pořádáme Halloween, kdy se na večer sejde celý internát v jídelně, hrají se hry a drobné soutěže, a poté se vylosuje maska večera. Hlavním bodem večera je pak stezka odvahy a na závěr si pouštíme horor. V dubnu zase chystáme Čarodějnice s opékáním buřtů a soutěžemi.

Internát nabízí Pletení mimi, kde se pletou oblečky pro miminka do Krnovské nemocnice na porodní oddělení. Vymalováváme antistresové mandaly, které jsou ve stresových obdobích ve škole celkem užitečné. Každý rok se pak otvírá kroužek vaření a pečení nebo cvičen pilates.

Na každé roční období pak zdobíme hlavně jídelnu, ale i chodby internátu. V rámci svatého Valentýna a Vánoc jsou pak speciální večeře s hudbou a tematickou výzdobou.

Karla Kolimárová, studentka 3. ročníku