Letošní rok na internátě byl plný kouzel. Haloweenský večer v listopadu připravil dramatický kroužek. Sešla se spousta maskovaných příznivců veselé zábavy, kteří se předvedli ve svých „modelech“ i v dovednostech při soutěžích. A v dubnu jsme pokračovali – rej čarodějnic – a že se jich tu sešlo. 🙂 Odměnou všem zúčastněným bylo rozmanité pohoštění, které připravila děvčata prvního ročníku v rámci kroužku vaření.

Oba večery se vydařily a už teď se těšíme na další společné akce.

Jitka Janošová a Martina Hymonová