Jazyk

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška JARO 2018

1. 12. 2017 - nejzazší termín odevzdání přihlášek k jarnímu maturitními termínu
3. 4. 2018 - odevzdání seznamu literárních děl

11. 4. 2018 - písemná maturitní zkouška z ČJ
24. 4. 2018 - praktická MZ z Ekonomiky a účetnictví

od 2. 5. 2018 - společná část MZ (didaktické testy a písemné práce)

od 16. 5. 2018 - obhajoba závěrečné maturitní práce
St 16. 5. 2018 - 4.A, Čt 17. 5. 2018 - 4.C, Pá 18. 5. 2018 - 4.B

od 21. 5. 2018 - ústní a profilové MZ
od 21. 5. 2018 - 4.A a 4.C
od 28. 5. 2018 - 4.B

 
Struktura maturitní zkoušky
Společná část – společná část pro oba obory (Cermat)
1. Český jazyk a literatura
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2a) Cizí jazyk
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2b) Matematika
didaktický test
 
Ústní a profilové maturitní zkoušky (SOŠ DCR Krnov)
obor Cestovní ruch
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v cestovním ruchu
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů – výběr z:
3a) cestovní ruch + zeměpis cestovního ruchu
průvodcovská činnost, technika služeb, zeměpis cestovního ruchu
3b) cestovní ruch + dějiny kultury
průvodcovská činnost, technika služeb, dějiny kultury
 
obor Ekonomika a podnikání
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v dopravě
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů:
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů
doprava, letecký provoz, aerodynamika, stavba letadel, letecké motory, meteorologie a navigace, logistika

Podrobné informace o maturitním modelu, termínech, průběhu zkoušky atp. naleznete na oficiálních stránkách nové maturity www.novamaturita.cz.
 
Obhajoba závěrečných maturitních prací
Studenti obou oborů jednu z maturitních zkoušek skládají formou obhajoby závěrečné práce, která má podobu podnikatelského záměru.
V oboru cestovní ruch si žáci založí cestovní kancelář, vytvoří nabídku svých služeb  a jeden vybraný  produkt (zájezd) podrobně analyzují, vč. nabídkového letáku, kalkulace ceny, pracovního deníku, itineráře, excerpčního lístku; popíší své tržní prostředí, zpracují finanční plán. V oboru ekonomika a podnikání připravují podnikatelský záměr pro firmu z oblasti dopravy.
Práci studenti zpracovávají v průběhu čtvrtého ročníku a odevzdávají v březnu v tištěné i elektronické podobě.  Ve své práci využijí znalosti z odborných předmětů, ekonomiky, marketingu, managementu, informačních technologií i písemné komunikace. Při psaní závěrečné práce se studenti musí řídit Pokyny ke zpracování závěrečné práce, ve kterých jsou přesně stanovena pravidla pro formální úpravu v programu MS Word.
Jejich práce je hodnocena vedoucím práce a oponentem, s hodnocením se seznámí před odchodem na „svatý týden“.
V týdnu po písemných maturitních zkouškách pak svoji práci za podpory prezentace obhajují před maturitní komisí. Zkouška trvá 30 minut, a to včetně přípravy. 
 
 
Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz