Pondělí 0 1 2 3 4 5 6 7  
  7 05- 7 50 8 00- 8 45 8 55- 9 40 9 50- 10 35 10 55- 11 40 11 50- 12 35 12 45- 13 30 13 40- 14 25  
1.A   Do PK1/IKT2 PK1/IKT2 PE FyCh    
  Kv Dv/Dž Dv/Dž He Mo    
  3.B 3.C PK/IT1 PK/IT1 4.A 4.B    
1.B   L Ze FyCh PE PK2/IKT1  
  Ko Ko Mo Ti Kv Ti/Šv  
  4.C 4.C 4.C 4.B UE 3.B PK/IT2  
1.C   PK2/IKT1 PK2/IKT1 M LP JA1/JA2 JA1/JA2  
  He/Šv He/Šv Šv Kv Kí/Fr Kí/Fr  
  PK/IT2 PK/IT2 4.A 4.A 4.B 4.C/CJ2 4.C/CJ2  
2.A   šk.výlet              
                 
                 
2.B   M ON DK/Do Ze LP    
  Dv Kb Ku    
  4.A 4.B ULD UE 4.C ULD    
2.C   JA1/JA2 M JN1/JŠ1 JN1/JŠ1 PK2/IKT1 PK2/IKT1 L  
  Fr/Kí Ko/Kh Ko/Kh Dv/Dž Dv/Dž Ko  
  2.C/CJ1 2.C CJ2/2.C CJ2/2.C PK/IT1 PK/IT1 2.C  
3.A   JŠ1 JA1/JA2 JA1/JA2 DK P1/P2 P1/P2 P1/P2  
  Kh Fr/Jh Fr/Jh Kv Vj/Mt Vj/Mt Vj/Mt  
  3.C 3.A/3.B 3.A/3.B 3.A FF1/FF2 FF1/FF2 FF1/FF2  
3.B   JA1/JA2 JA1/JA2 L AD JŠ1 JŠ1    
  Ve/Zd Ve/Zd Zd Ku Kh Kh    
  CJ2/CJ3 CJ2/CJ3 3.C ULD CJ1 CJ1    
3.C   P1/P2 P1/P2 P1/P2 L AD M ON  
  Kb/Vj Kb/Vj Kb/Vj Zd Ku Šv Dv  
  FF1/FF2 FF1/FF2 FF1/FF2 3.C ULD 4.A 4.B  
    Chybí - Tk, Br, Mi