Pátek 0 1 2 3 4 5 6
8.6. 7 05- 7 50 8 00- 8 45 8 55- 9 40 9 50- 10 35 10 55- 11 40 11 50- 12 35 12 45- 13 30
1.A   ON JA1/JA2 PE M Ze  
  Dv Jh/Bz He  
  4.B 3.C/4.C 4.C 4.C 4.C  
1.B   Ze JR1/LP JA1/JA2 L  
  Ma/Kí Kí/Bz Ko  
  4.A 4.A 4.A/CJ1 2.C/3.C 2.C  
1.C   JA1/JA2 FyCh ON Ze PK1/IKT2 PK1/IKT2
  Kí/Fr Šv Dv Mi He/Šv He/Šv
  IT2/CJ2 3.A 4.B 4.A PK/IT2 PK/IT2
2.A   M JA1/JA2 JA1/JA2 PoCr  
  Fr/Ve Fr/Ve  
  3.A 3.B/CJ3 3.B/CJ3 UE UE  
2.B   PK2/IKT1 PK2/IKT1 L JA1/JA2 JA1/JA2  
  Tk/Dž Tk/Dž Ko Fr/Jh Fr/Jh  
  PK/IT1 PK/IT1 2.C CJ2/4.B CJ2/4.B  
2.C   L Ze PK1/IKT2 PK1/IKT2 Do  
  Ko Mi Tk/Dž Tk/Dž  
  2.C 2.C PK/IT1 PK/IT1 3.B  
               
             
             
3.B   P1/P2 P1/P2 P1/P2 M AD ON
  Vj/Mt Vj/Mt Vj/Mt Šv Ku Dv
  FF1/FF2 FF1/FF2 FF1/FF2 3.B ULD 4.B
3.C   JN1/JR1 M AD Po JA1/JA2
  Kb Ko/Ma Šv Ku Mt Jh/Fr
  3.C CJ2/CJ1 3.C ULD 3.C CJ2/IT1
    Chybí - Lu