Slavnostní rozloučení s maturanty 2018

V pondělí 4. června 2018 se naši úspěšní maturanti dočkali slavnostního předávání maturitního vysvědčení, a získali tak dekret „zkoušky z dospělosti“. V Koncertní síni sv. Ducha za doprovodu varhan a přítomnosti učitelů a nejbližší rodiny slavnostně zakončili své čtyřleté studium. Zazněla slova bilancování, poděkování i přání do budoucna. Za město Krnov promluvil místostarosta Ing. Michal Brunclík, který studentům předal pamětní listy města Krnova. S maturanty se rozloučil také  ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Klein.

Poslední slovo měli třídní učitelé Mgr. Gabriela Víchová, Mgr. Naděžda Lukášová a Mgr. Richard Vojtek, kteří s humorem vyprovodili studenty do jejich dalšího života.
Věříme, že všechny získané vědomosti a dovednosti všichni dobře zúročí a každý z nich najde své místo jak v profesním, tak i v osobním životě.

další foto

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice