Týden otevřených dveří na ostravské španělštině

V týdnu od 11. do 15. 12. 2017 probíhala na Katedře romanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity akce s názvem „Týden otevřených dveří na ostravské španělštině“. Rozhodli jsme se této akce zúčastnit a ve čtvrtek 14. 12. 2017 jsme se studenty španělštiny 3. a 4. ročníků vyrazili do Ostravy. Studenti tak mohli být přítomni ve výuce a vyzkoušet si, jaké to je být studentem VŠ a jak taková výuka probíhá.
První přednáška resp. seminář, který nás čekal, byl Fonetika a fonologie španělského jazyka, který částečně studentům objasnil, co tento předmět obnáší a dozvěděli se také něco o intonaci ve španělštině.
Další předmět, kterého jsme se zúčastnili, byl Překlad odborného textu, kde si studenti vyzkoušeli porozumění náročnějšímu textu odborného charakteru. Jako poslední nás čekala přednáška z Americké španělštiny, kde mohli studenti zábavnou formou nahlédnout do rozdílů mezi španělštinou ve Španělsku a v Latinské Americe.
Tato akce byla pro studenty určitě přínosná a některým usnadnila rozhodování, zda po maturitě budou chtít tento jazyk dále studovat na VŠ.

Mgr. Adriana Kohutová, DiS.

Kategorie: 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice