Jazyk

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška JARO 2019

25. 4. - praktická MZ z ekonomických předmětů  -  budova ul. Nádražní 10 - začátek  8:00 - pokyny

2. 5. - didaktický test z MA a AJ -  budova ul. Nádražní 10 - začátek MA - 8:00, začátek AJ - 13:00

3. 5. - didaktický test z ČJ, ŠJ a RJ  -  budova ul. Nádražní 10 - začátek ČJ - 8:00, ŠJ - 11:20, RJ - 14:00
 

od 20. 5. - ústní MZ 4.A a 4.C - budova ul. Revoluční 92
od 27. 5. - ústní MZ 4.B  - budova ul. Revoluční 92

Pozvánky k MZ byly přeposlány na školní e-maily.

Rozpisy k ústním MZ budou k dispozici v prvním týdnu května, po ukončení klasifikace pro 4. ročníky a po didaktických testech. Rozpisy budou přeposlány na maily žáků a zároveň budou vyvěšeny na těchto www stránkách.
 

odkaz: Maturitní kalendář


Maturitní zkouška - struktura

A) Společná část – společná část pro oba obory (Cermat)

1. Český jazyk a literatura
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2a) Cizí jazyk
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2b) Matematika
didaktický test

B) Ústní a profilové maturitní zkoušky (SOŠ DCR Krnov)

obor Cestovní ruch
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v cestovním ruchu
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů – výběr z:
3a) cestovní ruch + zeměpis cestovního ruchu
průvodcovská činnost, technika služeb, zeměpis cestovního ruchu
3b) cestovní ruch + dějiny kultury
průvodcovská činnost, technika služeb, dějiny kultury

obor Ekonomika a podnikání
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v dopravě
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů:
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů
doprava, letecký provoz, aerodynamika, stavba letadel, letecké motory, meteorologie a navigace, logistika


Podrobné informace o maturitním modelu, termínech, průběhu zkoušky atp. naleznete na oficiálních stránkách nové maturity www.novamaturita.cz.
 

Obhajoba závěrečných maturitních prací

Studenti obou oborů jednu z maturitních zkoušek skládají formou obhajoby závěrečné práce, která má podobu podnikatelského záměru.
V oboru cestovní ruch si žáci založí cestovní kancelář, vytvoří nabídku svých služeb  a jeden vybraný  produkt (zájezd) podrobně analyzují, vč. nabídkového letáku, kalkulace ceny, pracovního deníku, itineráře, excerpčního lístku; popíší své tržní prostředí, zpracují finanční plán. V oboru ekonomika a podnikání připravují podnikatelský záměr pro firmu z oblasti dopravy.
Práci studenti zpracovávají v průběhu čtvrtého ročníku a odevzdávají v březnu v tištěné i elektronické podobě.  Ve své práci využijí znalosti z odborných předmětů, ekonomiky, marketingu, managementu, informačních technologií i písemné komunikace. Při psaní závěrečné práce se studenti musí řídit Pokyny ke zpracování závěrečné práce, ve kterých jsou přesně stanovena pravidla pro formální úpravu v programu MS Word.
Jejich práce je hodnocena vedoucím práce a oponentem, s hodnocením se seznámí před odchodem na „svatý týden“.
V týdnu po písemných maturitních zkouškách pak svoji práci za podpory prezentace obhajují před maturitní komisí. Zkouška trvá 30 minut, a to včetně přípravy. 

Odkaz:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice