Skotsko

Pro poslední studijní cestu v rámci Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného MŠMT, jsme zvolili Skotsko, které je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Během celého týdne jsme se snažili poznat nejvýznamnější místa této země. Po vylodění v přístavu v Newcastlu jsme strávili 2 dny v Edinburgu. Toto město, nazývané také Athénami severu, je proslulým centrem kultury, umění, vědy a filozofie. Uchvátil nás výhled z hradu na okolní skály a prohlídka paláce Holyroodhouse, kde strávila 6 let Marie Stuartovna. S ubytováním v rodinách ve městě Stirling jsme byli nadmíru spokojeni. Zde také probíhala výuka jazyka anglického pomocí interaktivních metod a na závěr studenti obdrželi Certifikát o absolvování jazykového kurzu.
Velmi jsme si užili tajemnou atmosféru u jezera Loch Ness a cestou jsme za mlhavého a deštivého počasí obdivovali drsnou, ale zároveň nádhernou krajinu skotské vysočiny (Highlands). A při plavbě po jezeře již měli všichni pro jistotu připravený fotoaparát pro zachycení příšery Nessie…
Další zastávkou bylo město a hrad Jedburgh, nacházející se u hranic s Anglií – v historii hrálo důležitou roli.  Ve městě York jsme si prohlédli známou katedrálu, jednu z největších gotických katedrál v severní Evropě, ale také kouzelné uličky a masné krámy ve čtvrti Shambles.  Poslední den jsme strávili prohlídkou Londýna. A pak už jen cesta do Doveru a trajektem přes kanál La Manche do francouzského Calais a zpět domů.

Ing. I. Matoušová

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice