„Živá knihovna“ studijních možností

Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě se stal centrem dění pro žáky základních a středních škol ve středu 30. ledna 2019. Krajský úřad v Ostravě ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy zde pořádal už opakovaně „Živou knihovnu“ studijních možností.
Jedná se o akci, na níž se žáci, studenti i učitelé mají možnost setkat s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou perspektivní a je po nich velká poptávka. Probíhá na scéně Divadla vědy a kinosálu Světa techniky, kde jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají. Kromě toho v prostorách expozic Světa techniky jsou rozmístěny stánky podniků a institucí, které příslušné profese potřebují a zaměstnávají. U nich se příchozí mohou doptat na vše, co nestihli během přednášky a mohou si vyzkoušet např. demonstrační předměty, které k jednotlivým profesím patří. Kromě představení profesí a jejich domovských podniků, je možné se setkat i se zástupci škol, které na příslušné profese připravují své žáky.

Naše škola byla vybraná spolu s dalšími devíti středními školami, aby představila studijní obory a zajímavé studentské praxe. Pět studentů třetího ročníku nápaditou prezentací předávalo posluchačům svoje zkušenosti z průvodcovské praxe na hradech a zámcích, v cestovních kancelářích či na pozicích pozemního personálu na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě nebo v Brně Tuřanech. Také v osobním rozhovoru se mohli potenciální zájemci dovědět podrobnosti nejen o studiu, ale i možnostech svého budoucího uplatnění v praxi.

Princip „živé knihovny“ je postaven na příběhu. V tomto případě jde o příběhy studentů či  absolventů, kteří předávají svoje zkušenosti a dovednosti žákům. Ti pak lépe porozumí nabídkám vzdělávání a snadněji se rozhodnou pro své budoucí povolání.

Ing. Ellen Páclová

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice