XVII. školní a stužkovací ples

Je již tradicí naší školy, že na podzim každého kalendářního roku se koná školní ples, který je zároveň plesem stužkovacím. Letošní ples se konal v sobotu 24. listopadu 2018 ve Slezském domově v Krnově.
Všichni studenti tříd 4.A, 4.B a 4.C byli uvedeni do stavu maturantského svými třídními učiteli, Mgr. M. Maliszewskou, Mgr. L. Mokrášem a Ing. L. Džuberou.
A poté se jednotlivé maturitní třídy předvedly, že tanec, zábava a smysl pro humor jim není cizí.
Celý večer hrála k tanci a ke zpěvu krnovská skupina BT.

Za zdárný průběh patří poděkování všem organizátorům plesu.

Odkazy:

Vystoupení třídy 4.A

Vystoupení třídy 4.B

Vystoupení třídy 4.C

 

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice