Jazyk

Intercultural Schools

Erasmus+

Klíčová akce 2 (KA2) - strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, dále pak na realizaci inovativních postupů na úrovni místní, regionální, národní či evropské.                    
Období realizace: 1. září 2017 – 31. srpna 2019

Projekt „Intercultural Schools“ vytváří strategické partnerství mezi 3 školami a 3 nevládními organizacemi pracujícími s mládeží z Rumunska, České republiky a Slovenska. Cílem projektu je řešit problém nízké úrovně studentských kompetencí v rámci mezikulturního porozumění.

Partnery projektu jsou Scoala Generala „O.C. Taslaoanu,“ Bilbor,  Gymnazium - Gimnazium Filakovo a Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o.. V rámci projektu bude řešena možnost učitelů všech partnerských škol organizovat integrační a participativní neformální aktivity, které přispějí ke zvýšení úrovně mezikulturního porozumění a znalostní kompetence žáků všech partnerských škol.

Projekt řeší potřebu větší spolupráce mezi školskými zařízeními a neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží při organizaci neformálních aktivit zaměřených na mezikulturní porozumění. Dalším úkolem je nutnost hledat možnosti vzájemné spolupráce mezi učiteli a pracovníky s mládeží. K partnerům, kteří zastupují neziskové organizace pracující s mládeží, patří: Asociatia Young Europe Society z Rumunska, Obciansky Spolok ze Slovenska a Four Links, z.s. z České republiky.

Projektu se zúčastní 42 žáků ve věku 14-15 let a 18 učitelů ze tří partnerských škol. Společně s 9 pracovníky ze tří partnerských neziskových organizací vytvoří rámec pro budoucí spolupráci na posílení kompetencí k porozumění mezi kulturami.

Za účelem dosažení cílů našeho projektu budou všichni partneři spolupracovat a účastnit se 4 hlavních činností. Půjde o setkávání mezi školami a neziskovými organizacemi, během kterých se postupně vytvoří rámec pro následné plánování formálních a neformálních aktivit. Všichni pracovníci a učitelé budou nejen rozvíjet své znalosti, schopnosti a kompetence v interkulturní oblasti, ale zároveň si osvojí i formální a neformální způsoby výuky mladých. Poslední aktivitou bude desetidenní výměna skupin žáků, učitelů a pracovníků neziskových organizací, kteří během vzájemné spolupráce upevní své mezikulturní povědomí a komunikační kompetence. Žáci se seznámí s projekty Erasmu+ a možnostmi, které jim program nabízí.

 

Tschechisch

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz