Návštěva vysokoškoláků z Olomouce a Opole

Ve čtvrtek 18. 5. končilo návštěvou SOŠ DCR v Krnově terénní cvičení skupiny 20 studentů Univerzity Palackého a Opolské univerzity. Mladí lidé z obou škol se zapojili do šetření postojů středoškolských studentů směrem k přeshraniční spolupráci.
Po návštěvách v polských školách se vysokoškoláci podívali i do několika českých středních škol. Naše škola je příjemně překvapila svým studijním programem, účastí na projektech EU, zajímavými praxemi, zájezdy i možnostmi pomaturitního uplatnění. V budoucnu budeme společně pokračovat ve spolupráci na projektech příhraniční spolupráce mezi ČR a Polskem.
Mgr. Hynek Böhm z Univerzity Palackého v Olomouci představil žákům třetího ročníku obě vysoké školy a motivoval je krátkou přednáškou nejen ke studiu v zahraničí, ale i k dalším formám přeshraniční spolupráce. Všichni už víme, že není dobré se uzavírat do sebe. Vždyť jsme sousedé, přesto o sobě víme jen velmi málo.

Mgr. M. Maliszewská, Ing. I. Matoušová

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice