Jazyk

Informační systémy

Ve škole využíváme tří způsobů elektronické komunikace s žáky resp. rodiči.

Škola OnLine

 

 

 

 

 

 

V tomto systému jsou zaznamenávány především údaje o žácích, jejich prospěchu a absenci.  Každý žák a rodič obdrží na začátku studia PIN pro vytvoření účtu a hesla.

Moodle

Jedná se o prostředí pro e-learningovou výuku, tzn. výuku vedenou přes internet. Žáci zde získají studijní materiály v elektronické podobě, mohou si otestovat své znalosti apod.

E-mail

Každému žáku je na začátku studia vytvořena e-mailová schránka, na kterou jsou mu v době studia zasílány informace o studiu. Přihlašovací jméno je vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@sos-dcr.cz

 

 

 

Tschechisch

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice