Jazyk

Jednotná přijímací zkouška 2019

 

 

 

 

 

 

Uchazeč, který je přijat ke studiu, musí odevzdat zápisový lístek do 14. 5. 2019. Je nutné rovněž odevzdat
i přihlášku k druhému cizímu jazyku, a to opět do 14. 5. 2019.

Přihláška - druhý cizí jazyk

V případě, že přijatý žák nenastoupí ke studiu na naší škole, oznámí tuto skutečnost na studijní oddělení obratem (dornakova@sos-dcr.cz nebo 554 613 075).

Uchazeč, který má zájem o ubytování na Domově mládeže, vyplní příhlášku na ubytování DM.
Zájemci o stravování rovněž vyplní přihlášku ke stravování (denní nebo celodenní).

Info ubytování
Přihláška - ubytování na DM
Info stravování
Přihláška - stravování

Ostatní informace ke studiu budou zaslány poštou koncem června 2019.

 

 

 

 

 

 

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška - informace
Kritéria přijímacího řízení
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

Pozn. k našim studijním oborům nevyžadujeme žádné zvláštní lékařské potvrzení,
stačí potvrzení na přihlášce, 
že žák je schopen studia nebo použijte vystavený formulář.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tschechisch

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice