Jazyk

Učebnice k výuce na SOŠ DCR Krnov

U jazykových učebnic při množstevním nákupu přes školu sleva 15 až 20 %.
Některé tituly si žáci na začátku šk. roku mohou zakoupit na burze knih přímo na škole.

 

 

 

 

Seznam učebnic na SOŠ DCR Krnov
Předmět / Třída 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk český kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis, 239,- Kč  kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis, 239,- Kč  Marie Sochrová: Český jazyk v kostce,
Fragment, 179,- Kč 
Marie Sochrová: Český jazyk v kostce, Fragment, 179,- Kč 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis 199,- Kč Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis 199,- Kč Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit,
Didaktis, 199,- Kč
Český jazyk a komunikace pro střední školy – komplexní opakování a příprava k maturitě,
Didaktis, 159,- Kč
Literatura Teorie literatury pro SŠ Fraus, 99,- Kč     Vladimír Prokop:  Přehled světové literatury 20. století, 
O.K. – Soft, 119,- Kč
Literatura pro 1. ročník SŠ
– pracovní sešit, zkrácená verze, Didaktis,  149,- Kč
Teorie literatury pro SŠ
Fraus, 99,- Kč
Literatura pro 2. ročník SŠ
– pracovní sešit, zkrácená verze,
Didaktis,  149,- Kč
Literatura pro 3. ročník SŠ
– pracovní sešit, zkrácená verze,
Didaktis,  149,- Kč
 
Dějepis Petr Čarnej a spol.: Dějepis pro střední odborné školy, SPN 2006, 160, -Kč
Anglický jazyk Clive Oxender: English File Pre - Intermediate 3rd edition,
Oxford University Press,  880, - Kč
Clive Oxender: English File Intermediate 3rd edition,
Oxford University Press,  880, - Kč
Komunikace v AJ   Bob Hasting a spol: Maturita Activator, Pearson Education Limited, Pearson Longman 560,- Kč
Jazyk německý Super! 1, Hueber, 410,- Kč Schritte International 3 - 5, nakl. Hueber, 330,- Kč
Jazyk ruský Klass 1 (1. ročník), , Fraus, 399,- Kč Raduga po novomu, Fraus,
180,- Kč
Jazyk španělský Aventura 1 a 2 (Brožová K., Peňaranda Carlos F.),
Klett, 566,- Kč
Občanská nauka skripta, Mgr. Dvořáková, 150,- Kč  
Matematika P. Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková - Matematika pro SŠ - 1. díl (pracovní sešit), Základní poznatky, 130,- Kč Doc. RNDr. Emil Calda a kol.,: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část, Prometheus, 110,- Kč    
D. Gazárková, S. Melicharová, R. Vokřínek - Matematika pro SŠ - 3. díl (pracovní sešit), Planimetrie, 140 Kč Doc. RNDr. Oldřich Odvárko a kol., Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 2. část, Prometheus, 110,- Kč    
    Doc. RNDr. Oldřich Odvárko a kol., Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 3. část, Prometheus, 110,- Kč
RNDr. Pavel Čermák a kol., Odmaturuj z matematiky 1, Didaktis, 190,- Kč
Zeměpis CR Školní atlas světa, Kartografie Praha, 300,- Kč
Podniková
ekonomika
kol. autorů. - Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ, 150,- Kč  
Ekonomika CR       D. Drobná, E. Morávková - Cestovní ruch pro SŠ a veřejnost, Fortuna, 169,- Kč
Účetnictví     Štohl, Pavel: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, 2. díl. 2014, nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, 140,- Kč Štohl, Pavel: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví, 2. díl. 2014, nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, 120,- Kč
Písemná
komunikace
Mount Blue - program pro výuku psaní na klávesnici;
325,- Kč
Skripta, Mgr. Dvořáková, Ing. Tkáčová, Ing. Tichá, 150,- Kč    
Právo     R. Ryska – Právo pro střední školy, Fortuna 2005, 132,-Kč  
Podnikání     Skripta, Ing. Erika Tichá, 150,- Kč

 

Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz