Konverzační soutěže z němčiny a ruštiny

 

V úterý 8. 1 2013 se už tradičně konala Olympiáda z jazyka německého, ve které si studenti vyzkoušeli porozumění autentickému textu, popis obrázku, a nejzajímavější částí byla prezentace na téma Zajímavé osobnosti německy mluvících zemí.

1. místo …………  Iva Burešová, 3.A
2. místo …………  Růžena Mužíková, 2.A
3. místo …………  Zdeněk Krejčí, 4.A

 

Poprvé se na naší škole uskutečnilo i školní kolo Olympiády z jazyka ruského. Odvážné studentky si vyzkoušely práci s poslechem a konverzovaly na téma Моя жизнь. Kristýna Kuchtová nás úspěšně reprezentovala i v krajském kole a byla porotou pochválena za ústní projev.

1.místo …………  Kristýna Kuchtová, 1.A
2. místo ………...  Marie Neubauerová, 2.A
3. místo ………… Monika Hrazdilová, 2.B

Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu:

Mgr. M. Maliszewská

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice