Ostatní akce školy

Vánoce na DM

Blížící se vánoce nás inspirovaly k další aktivitě v kroužku vaření. Z ingrediencí, které jsme si samy přinesly, jsme připravovaly vánoční pečený čaj. Vůně ovocných přísad a koření se linula kuchyní a my jsme si už představovaly, koho ze svých blízkých překvapíme vlastnoručně vyrobeným dárečkem.

Přednáška o studiu v zahraničí

Maturanti se rozhlížejí a hledají možnosti, kam po studiu. V listopadu jim pomohla návštěva veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně, v prosinci zájemci využili nabídky společnosti Information Planet (www.informationplanet.cz) a navštívili přednášku o studiu v zahraničí.
V pátek 4. prosince do naší školy zavítal student Lukáš Jelč, původem ze Slovenska, který aktuálně studuje v Dánsku marketing a podnikání.

Školou chodí Mikuláš

Po loňské přestávce se k nám do školy opět dostavil Mikuláš s čerty a anděly. Letos tuto akci uspořádala třída 3.C. Mikuláš spolu s pomocníky obešel všechny třídy, kde čerti „zlobivá děcka“ patřičně označili. Ti nejzlobivější, kteří byli na listině hříšníků, ještě museli zazpívat písničku. Přes počáteční rozpaky nakonec téměř všichni zazpívali a zaslouženě si vyslechli třídní aplaus. Kromě  4.C a 2.C  všechny třídy před Mikulášem obstály. Za odměnu každý dostal nějakou tu sladkost. Doufáme, že i příští rok do školy Mikuláš zavítá a společně na tuto tradici zase navážeme.

Stužkovací ples 2015

Je to až k nevíře, ale letos se konal už XIV. stužkovací ples naší školy. Tentokrát se nesl v duchu tématu „Kostky jsou vrženy…“ Maturanti se na něj důkladně připravili – elegantní šaty, krásné dámy, galantní pánové, vtipná či moudrá motta na stužkách, výzdoba sálu, příprava tomboly či občerstvení, třídní tanečky…

Vystoupení třídy 4.A                         Vystoupení třídy 4.B                               Vystoupení třídy 4.C

Veletrh vysokých škol GAUDEAMUS 2015

O studium na vysokých školách je mezi našimi studenty velký zájem, což dosvědčila i účast více než 40 čtvrťáků na letošním veletrhu vysokých škol v Brně.
Většina z nich jela na veletrh připravena a studenti měli představu, jaké obory by chtěli studovat. Pak bylo jednoduché obcházet stánky jednotlivých škol a ptát se na přijímací řízení, na zaměření oborů, obtížnost studia atp. Někteří navštívili všechny stánky a čekali, které prezentace je zaujmou. Naši studenti měli zájem o ekonomické obory, dopravní, cestovní ruch, ale i učitelství a studium jazyků.

Čtenářská dílna 1.A

V letošním školním roce jsme do tematického plánu předmětu Literatura přidali čtenářské dílny, které mají studenty motivovat ke čtení.
Někteří žáci se s touto formou výuky setkali již na základní škole, ale jiní se úspěšně čtení vyhýbají a považují ho za ztrátu času. Díky nákupu nových knih do školní knihovny z prostředků MŠMT mohou naši studenti číst nejen povinnou, ale i rozmanitou zábavnou četbu.

Rekonstrukce školy

Školní rok 2014/2015 byl pro nás přelomový v tom, že se nám po letech příprav podařilo zásadním způsobem zrekonstruovat hlavní budovu naší školy n

Seminář pro MÚ v Krnově

Po osmi letech se do našich školních lavic vrátili úředníci Městského úřadu v Krnově. Stejně jako tenkrát byl důvodem jednodenní seminář na téma Úředník a jeho písemný projev. Ve dvou dnech, 29. a 30. října 2015, kurz absolvovalo celkem 26 pracovníků. Seznámili se s ČSN 01 6910, tedy se psaním značek, symbolů, čísel, zkratek, naučili se, jak správně formátovat odstavce, výčty, jak pracovat s tabulátorem. Nezapomněli jsme na formální úpravu úředního dopisu, práci s předtiskem či e-mailovou komunikaci.

Projekt "Mládež kraji"

Mladí lidé získávají vzdělání v rámci studijních oborů na středních a vysokých školách. Jsou však i další možnost, jak rozšířit své odborné znalosti mimo školní lavice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje nabídlo kreativním studentům speciální projekt „Mládež kraji“. Jeho cílem je vymyslet a realizovat nápad v neziskové oblasti, který bude podpořen dotací 15 000 Kč. Aktivity mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva, volný čas, zdravý životní styl a sociální oblast. 

Exkurze na letišti L. Janáčka v Mošnově

V pondělí 19. října 2015 naše škola zorganizovala exkurzi na ostravské letiště.  Cílem exkurze bylo seznámení žáků 1. ročníků s provozem letiště z hlediska bezpečnosti a odbavování cestujících. 
Žáci tak měli možnost si prohlédnout místa, kam se cestující za normálních okolností nedostanou.
Naše studenty provázel p. Petr Voráč z oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava., který poctivě vysvětlil žákům celou problematiku odbavení cestujících a zabezpečení letiště.

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice