Ostatní akce školy

Rekonstrukce školy

Školní rok 2014/2015 byl pro nás přelomový v tom, že se nám po letech příprav podařilo zásadním způsobem zrekonstruovat hlavní budovu naší školy n

Seminář pro MÚ v Krnově

Po osmi letech se do našich školních lavic vrátili úředníci Městského úřadu v Krnově. Stejně jako tenkrát byl důvodem jednodenní seminář na téma Úředník a jeho písemný projev. Ve dvou dnech, 29. a 30. října 2015, kurz absolvovalo celkem 26 pracovníků. Seznámili se s ČSN 01 6910, tedy se psaním značek, symbolů, čísel, zkratek, naučili se, jak správně formátovat odstavce, výčty, jak pracovat s tabulátorem. Nezapomněli jsme na formální úpravu úředního dopisu, práci s předtiskem či e-mailovou komunikaci.

Projekt "Mládež kraji"

Mladí lidé získávají vzdělání v rámci studijních oborů na středních a vysokých školách. Jsou však i další možnost, jak rozšířit své odborné znalosti mimo školní lavice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje nabídlo kreativním studentům speciální projekt „Mládež kraji“. Jeho cílem je vymyslet a realizovat nápad v neziskové oblasti, který bude podpořen dotací 15 000 Kč. Aktivity mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva, volný čas, zdravý životní styl a sociální oblast. 

Exkurze na letišti L. Janáčka v Mošnově

V pondělí 19. října 2015 naše škola zorganizovala exkurzi na ostravské letiště.  Cílem exkurze bylo seznámení žáků 1. ročníků s provozem letiště z hlediska bezpečnosti a odbavování cestujících. 
Žáci tak měli možnost si prohlédnout místa, kam se cestující za normálních okolností nedostanou.
Naše studenty provázel p. Petr Voráč z oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava., který poctivě vysvětlil žákům celou problematiku odbavení cestujících a zabezpečení letiště.

Ukončení turistické sezóny v Krnově

Letošní rozloučení s turistickou sezónou v Krnově proběhlo ve znamení podzimního nevlídného deštivého počasí. Studenti třídy 2. A si tak v praxi vyzkoušeli modelovou situaci, jak reagovat na nepříznivé počasí přímo v terénu. To je však neodradilo podat zajímavý výklad o historických místech v centru města hrstce zvědavých návštěvníků. S deštníky a kapucemi na hlavách zvládli dokonce kytarový doprovod, kterým chtěli letos krnovskou veřejnost překvapit.

Dobročinné akce na DM

Společně s děvčaty, Polákovou Anetou a Zaoralovou Petrou, jsme navštívily MŠ na Žižkové ulici v Krnově a za celý domov mládeže předaly nemalou sbírku plastových víček.
Pletené čepičky a ponožky na kojence, které děvčata na DM tvořily v průběhu loňského školního roku, jsme předaly v nemocnici v Krnově. 

Vaříme na Domově mládeže

V rámci zájmových aktivit studentek ubytovaných v Domově mládeže se objevil nový trend: vaření, pečení, příprava jídel studených i teplých – prostě objevování kulinářských tajů. Protože hlavní budova našeho DM nemá pro přípravu jídel nutné prostory, využily jsme odloučené pracoviště tzv. Vilku kde je kuchyňka s potřebným zázemím. Pro začátek jsme se rozhodly pro přípravu relativně jednoduchého desertu – domácích karamelových bonbonů Toffifee. Tato dobrota s karamelem, čokoládou a oříškem nebyla na přípravu nijak náročná a jen se po ní zaprášilo.

Kvalita 2015

Během měsíce října proběhlo formou didaktických testů testování žáků 1. ročníků z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (anglického nebo německého).
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.

Pozvánka na XIV. ročník školního plesu

 Pozvánka na XIV. ročník školního plesu

Adaptační kurzy 2015

I v letošním školním roce naše škola zorganizovala adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků.
Smyslem AK bylo hravou a zábavnou formou stmelit a posílit nový kolektiv, pozitivně zformovat skupinu jako celek, odstranit možné nežádoucí projevy ve třídě, dosáhnout lepší vzájemné spolupráce a rychleji odhalit schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny.

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz