Ostatní akce školy

Kvalita 2015

Během měsíce října proběhlo formou didaktických testů testování žáků 1. ročníků z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (anglického nebo německého).
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.

Pozvánka na XIV. ročník školního plesu

 Pozvánka na XIV. ročník školního plesu

Adaptační kurzy 2015

I v letošním školním roce naše škola zorganizovala adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků.
Smyslem AK bylo hravou a zábavnou formou stmelit a posílit nový kolektiv, pozitivně zformovat skupinu jako celek, odstranit možné nežádoucí projevy ve třídě, dosáhnout lepší vzájemné spolupráce a rychleji odhalit schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny.

Školní výlety s našimi průvodci

Červen je tradičně doba, kdy se začínáme těšit na prázdniny a ve školách se plánují školní výlety. Tento čas je velice oblíbený, protože třída  zažije společné chvíle mimo školní prostředí. Některé skupiny cestují za poznáním a dobrodružstvím  daleko od svého města, jiné využijí zajímavého okolí ke kratším, jednodenním výletům.

Vyřazení absolventů 2015

Dne 12. června, v pátečním horkém odpoledni, jsme se v kostele sv. Ducha v Krnově slavnostně rozloučili s úspěšnými maturanty školního roku 2014/15. 
Ředitel školy,  Mgr. Zdeněk Klein a třídní učitelé Mgr. Meirva, Ing. Kubiková a Mgr. Maliszewská, 
předali studentům svých tříd maturitní vysvědčení a zároveň popřáli čerstvým absolventům mnoho štěstí do dalšího pracovního nebo studijního života.

Pomáháme zachránit lidské životy

Více než miliarda lidí každý rok strádá, protože nemá přístup ke zdravotní péči, kterou potřebuje. V roce  1971 vznikla mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, která dobrovolně poskytuje zdravotnickou pomoc uprostřed válečných konfliktů, přírodních katastrof nebo epidemií.

Filipojakubské pasování do stavu čarodějnic na DM

Již podruhé se 28. 4. 2015 konalo „Filipojakubské pasování do stavu čarodějnic“, kterého se ujaly zkušené čarodějnice z řad vychovatelek. Bylo nám známo, že nad Petrovými kameny bude přetížen letový prostor a tak my čarodějnice z dopravní školy znalé všech problémů jsme se předvídavě rozhodly uspořádat tento křest před magickým sabatem.

Velikonoční pečení na DM

Před blížícími se Velikonočními svátky jsme v jídelně školy pekli piškotové beránky. Bylo nás patnáct a upekli jsme celkem šest beránků a dva zajíce. Při pečení nám usilovně pomáhaly paní kuchařky. Díky nim jsme pečení zkrátili na tři hodiny. Jednoho beránka jsme upekli i panu řediteli. A opravdu mu chutnal.

Návštěva Domu seniorů v Krnově

Děvčata prvního, druhého a třetího ročníku z Domova mládeže obohatily čtvrtek 19. března 2015 v Domě seniorů svým vystoupením. Připravily si pro ně program s jarní tématikou. Zazpívaly lidové písničky, předvedly hru na klavír a saxofon, zatancovaly, přednesly básničky a zahrály pohádku.

Vánoce v Betlémě a jiné příhody ze "Svaté země"

Přestože se s námi zima loučí a pomalu nastupuje jaro, ve středu 25. března jsme se mohli podívat do vánočního Betléma a dalších biblických míst v Izraeli prostřednictvím přednášky Ing.Ladislava Kalouse ze SOŠ cestovního ruchu v Pardubicích. Podařilo se mu už několikrát navštívit Svatou zemi a své zážitky nám předal v podobě bohaté prezentace fotografií s poutavým vyprávěním. 

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz