Ostatní akce školy

Sbírka Světluška

Světluška je desetiletý projekt Českého rozhlasu. Výtěžek ze sbírky je použit na nákup speciálních pomůcek pro nevidomé, na výcvik psích vodicích pomocníků atp., prostě peníze pomáhají nevidomým učit se novému životu ve tmě.

Dárci krve

Stává se tradicí, že odvážlivci z řad třeťáků a čtvrťáků se rozhodnou poprvé darovat svou krev. Letos Transfuzní stanici v Bruntále navštívilo šest dárců, aby prošli standardním kolečkem – vyplnění dotazníku dárce, odběr vzorku krve, vyšetření krevního tlaku a samotný odběr 450 ml krve.

Studenti na seminářích pro pracovníky cestovního ruchu

Během měsíce října probíhal v Krnově cyklus seminářů určený pracovníkům v cestovním ruchu, a to v rámci projektu „Slezsko bez hranic – nová turistická destinace“. Projekt vytvořilo město Krnov se svým partnerským městem Prudnik v Polsku. Také naši studenti druhého a třetího ročníku, budoucí pracovníci v cestovním ruchu, se mohli této ojedinělé vzdělávací akce zúčastnit. Pod vedením zkušeného lektora  Mgr. Martina Tomse získávali cenné rady v komunikačních dovednostech.

„Maják“ v Praze

Ve dnech 12.  až 14. října  2012 jsme se zúčastnily rozšiřovacího semináře v Praze, který pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Volně navazoval na první setkání s názvem 3 Dny s Netopeery, které se konalo v květnu, a to na téma HIV/AIDS, partnerské vztahy a komunikace. Absolvovaly jsme 24 hodin přednášek, besed a různých aktivit s touto problematikou.

Ověřování finanční gramotnosti

V úterý 16. října si skupina studentů třetího ročníku na vlastní kůži vyzkoušela problematiku hospodaření domácnosti formou hry. Pod vedením nezávislého finančního poradce p. Vladislava Utíkala studenti prožili v roli čtyř modelových rodin běžné životní situace v období od třiceti do šedesáti let.

Akce na Domově mládeže

V úterý 16. 10. 2012 jsme s děvčaty 1. ročníku vyzdobily jídelnu školy k Halloweenu. Na výzdobě se nejvíce podílely Andrea Šimaňoková, Mária Červeňáková, Anna Malá, Petra Gavlasová a Kateřina Špačková.

Ukončení turistické sezóny v Krnově

V úterý 2. října 2012 v 17 hodin se sešli zájemci o poznávání historie u Flemmichovy vily na Hlubčické ulici v Krnově. Tam už na ně čekala skupinka čtrnácti průvodkyň – studentek druhého ročníku Managementu cestovního ruchu.  K jejich velikému úžasu se na zakončení turistické sezóny přišlo podívat cca 60 zvědavých posluchačů, což bylo pro děvčata milé překvapení a zároveň velká zodpovědnost.

Adaptační kurzy 2012

V letošním roce jsme už popáté zahájili školní rok adaptačními kurzy prvních ročníků. Po roční přestávce jsme se vrátili opět do hotelu Brans v Malé Morávce. Adapťáky absolvovaly postupně všechny tři třídy, každá zde prožila dva a půl dne. Během nich se žáci seznámili, ale také se řízeně pohádali, zkusili si navzájem důvěřovat a spolupracovat, ale určitě si odnesli spoustu zážitků.

Praxe v Barceloně

Španělsko je země, kterou jsem vždy toužila navštívit. Lákala mě její kultura, zvyky, tradice ale hlavně její jazyk, španělština. Proto jsem se přihlásila do programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. K mému velikému štěstí a překvapení jsem byla vybrána na tříměsíční stáž „Becas en Espaňa“ a 1. května jsem odletěla do Barcelony.

Setkání s cestovatelem Jiřím Kolbabou

Na sobotu 23. června 2012 jsme se někteří dlouho těšili, protože do Krnova zavítal známý český cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Při svém nabitém, dlouho plánovaném programu, přijel do Krnova s prezentací na téma „Cesta po Aljašce a Kanadě“, která byla lákavou nabídkou pro všechny, kteří tyto končiny osobně nenavštívili.

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz