Ostatní akce školy

Lyžařské výcvikové kurzy 2020

První letošní kurz starších studentů proběhl v termínu 2. – 7. 2. 2020. Přestože nám nepřálo počasí, byli účastníci velmi úspěšní. Letos jsme vyškolili rekordní počet instruktorů. Průkaz získalo dvanáct lyžařů a pět snowboardistů. Všichni prokázali výborné dovednosti i znalosti a většina z nich je již mohla vyzkoušet i v praxi s malými dětmi v Tošovicích a na Annabergu.

Den mediální gramotnosti

Využili jsme nabídky Jednoho světa na školách a zorganizovali se třídou 3.A Den mediální gramotnosti.

Celý 4hodinový program byl rozdělen do dvou bloků. První blok vedl lektor vyškolený organizací Jeden svět na školách Bohuslav Sedláček.

Tvoje cesta #Onlinem

Ve středu 26. 2.

Den s absolventy

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 jsme pozvali šestnáct našich absolventů na projektový den „Den s absolventy“. Jejich cílem bylo nejen se vrátit na pár hodin do školy, kde prožili krásné čtyři roky, ale především povědět svým následovníkům, jaká byla jejich profesní cesta, kde studovali, pracovali, kam vycestovali, jaké vzlety a pády zažili. Přitom podtextem jejich „přednášek“ bylo – můžeš dělat cokoli, když chceš.

Domácí a zahraniční cestovní ruch

Ve čtvrtek 9. ledna si mohli studenti třetích a čtvrtých ročníků vyzkoušet, jaké to je být posluchačem na vysoké škole. Seminář na téma „Domácí a zahraniční cestovní ruch“ zajistili u nás ve škole vyučující z katedry cestovního ruchu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné.

Přednáška o podnikání

V úterý 17. prosince2019 se ve spolupráci s nezávislým a svobodným spolkem podnikatelů konal seminář z programu Můžeš podnikat. Před studenty 3. ročníků se postavili dva podnikatelé z Moravskoslezského kraje, pan Tomáš Gřešek z firmy Eduway a pan Roman Šmiřák z firmy RainFallows.

Vánoce v Domě seniorů a Harmonie

V úterý 3. prosince 2019 jsme navštívili klienty Domu seniorů a Harmonie, abychom jim zpestřili odpoledne vystoupením, které si pro ně připravili ubytovaní žáci prvního, druhého a třetího ročníku v dramatickém kroužku.

Předvedli pásmo vánočních písní, koled, básniček a hry na klavír pod názvem „ Vánoční ladění.“

Na babetě do Gruzie

Mikulášská nadílka měla letos u nás ve škole netradiční podobu. Se zážitky z neobvyklého cestování se s námi přišel podělit mladý cestovatel Filip Tomášek, 23letý student Vysoké školy báňské v Ostravě.

Školní ples

21. listopadu 2019 se konal již 18. ročník Stužkovacího a maturitního plesu SOŠ DCR Krnov, kterého se zúčastnily třídy 4. A s třídní učitelkou Ing. Věrou Tkáčovou; 4. B s Mgr. Romanou Korandovou a 4. C s Mgr. Tomášem Miervou.

Pozvánka ke studiu na UTB Zlín

V pátek 25. října 2019 proběhla přednáška pro 4. ročníky o možnostech studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své dojmy a poznatky ze svého studia na fakultě multimediálních komunikací přijela předat naše loňská absolventka Natálie Durčáková. 

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice