Informace ke studiu - p. Dorňáková (stud. oddělení),  dornakova@sos-dcr.cz 
tel. 554 613 075, mobil 733 164 509 nebo 608 713 223
Povinné informace - IZO, IČ, datová schránka, bankovní účet ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Labutí jezero

Dne 30. září 2013 se žáci  a zaměstnanci naší školy vypravili do Ostravy na představení nejslavnějšího baletu Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero. Pro děvčata to znamenalo nejen vydat se za skvělým kulturním zážitkem, ale také samozřejmě „provětrat skříň“.

Zájem o balet byl tak velký, že jsme obsadili dva autobusy a v Divadle Antonína Dvořáka téměř celou galerii. 

Adaptační kurzy

Začátek školního roku je pro studenty prvního ročníku tradičně spojen s aklimatizací na nové spolužáky a třídního učitele v nové škole prostřednictvím adaptačního kurzu. V krásné přírodě Jeseníků a v příjemném prostředí horské chaty BRANS v Malé Morávce měly možnost postupně  třídy 1.A, 1.B a 1.C tři dny se navzájem poznávat, spolupracovat jako tým a sblížit se svým třídním učitelem.

Ukončení turistické sezóny v Krnově

V úterý 8. října 2013 byla oficiálně ukončena turistická sezóna v Krnově komentovanou prohlídkou historického centra města. Akci zorganizovala SOŠ dopravy a cestovního ruchu ve spolupráci s místním turistickým informačním centrem. Výkladu se ujaly mladé průvodkyně, studentky druhého ročníku oboru Management cestovního ruchu, které si předávaly slovo na jednotlivých zastávkách. 

Dny NATO 2013

Ve dnech 19.-22. září se naše škola zúčastnila mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN,  která se pořádá společně se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, kde se představily firmy podnikající v oblasti leteckého průmyslu a školy, se kterými tradičně FLYIN spolupracuje.

Švédsko – Norsko – Dánsko

“Jedeš si Švédskem a lesy; a co chvíli vidíš stát u cesty hrubý stůl. Nač to je? Ale, sem staví sedlák někde z těch samot tady kolem bandasky s mlékem svých stád; a sem mu dovezou z města mouku, nebo hřebíky, a on si sem přijde, až bude mít pokdy. Nebo uprostřed lesa u cesty visí na kůlu či březovém pni poštovní schránka. Ba ne, ve Švédsku nestraší; snad tu mají duchy a skřítky a jinou toho druhu havěť, ale řekl bych, že tu má člověk důvěru…”

Karel Čapek, Cesta na sever.

Image of Movement II

Letní setkání mládeže z Itálie, Polska a České republiky se konalo 10. až 16. 7. ve Varšavě.

Účastníci se vzájemně poznávali, učili se vnímat pohyb, vyzkoušeli si veřejné vystoupení v amfiteátru, natáčeli a upravovali videoklipy, fotografovali profesionální technikou, chystali zábavu pro ostatní, připravovali typická jídla, malovali abstraktní obrazy, poslouchali oblíbenou hudbu, užívali si krásy přírody, prošli si nejznámější místa Varšavy.

Slavnostní vyřazení absolventů

Život pedagogů a zejména třídních učitelů na střední škole má svůj pravidelně se opakující čtyřletý cyklus. Začíná 1. září, kdy do lavic zasednou poprvé studenti prvního  ročníku a končí složením maturitní zkoušky po čtyřech letech společné práce. Tento koloběh má zvláštní nostalgii, je v něm skryto kouzlo i poslání učitelské práce.    

Padesát našich průvodců na hradech a zámcích

Rekordní počet studentů si letos vyzkoušelo během května a června v rámci povinné praxe  pozici průvodce na hradech a zámcích. Tato velmi zajímavá zkušenost předpokládá náročnou přípravu v podobě zvládnutí průvodcovských textů s mnoha jmény panovníků, historickými daty, událostmi i odbornou terminologií. Zdatnější průvodci  zvládli výklad i v cizím jazyce.

Cyklovýlet 2013

Ve dnech 17. – 19. června 2013 proběhl první velký cyklovýlet naší školy. Průběh a fotky z akce naleznete na http://cyklistikadcr.wz.cz

Image of Movement

Zajímavým projektem financovaným programem EU Mládež v akci se na přípravné schůzce ve Varšavě zabývali vedoucí jednotlivých skupin. 
11. – 13. 6. se zástupci Itálie, Polska a České republiky společně sešli u pořádající organizace, aby podrobněji připravili program červencového mezinárodního setkání mládeže.

Stránky

Subscribe to SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o. RSS

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice