XXII. ročník Pražského studentského summitu

V pondělí 10. dubna skončil XXII. ročník Pražského studentského summitu. Největšího vzdělávacího projektu svého druhu v České republice se zúčastnilo více než 300 středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří se prostřednictvím simulace tří klíčových mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU) vzdělávali v oblasti nejpalčivějších problémů současného světa. Naši školu zde reprezentovali studenti třetího ročníku Veronika Marečková, Aleš Vybíral a Adam Kachyňa, a to v modelu OSN, kde reprezentovali Malajsii.

Celý ročník se skládal ze dvou částí. První tvořilo pět přípravných setkání, která se odehrávala na půdě Vysoké školy ekonomické a během kterých se účastníci snažili zdokonalit jak ve vytváření stanovisek, rezolucí, ve znalosti základních diplomatických pojmů apod., tak v rétorice, přednesu před větší skupinou lidí a ve spoustě dalších disciplín. Vyvrcholením pak byla závěrečná konference. Ta se konala převážně v Kongresovém centru Praha.

UNEA – Enviromentální shromáždění OSN (Veronika Marečková)

Environmentální shromáždění OSN je vrcholným politickým orgánem Programu OSN pro životní prostředí. V systému OSN tak představuje jednoho z garantů řešení otázek spojených s životním prostředím.

Během přípravných setkání jsme se v UNEA zabývali 3 body agendy, a to: ochranou ohrožených druhů, green economy a managementem lesních ekosystémů. Každý z nás si připravil stanovisko své země k dané problematice. Během závěrečné konference jsme vytvářeli rezoluce na každý bod společně s krizovou situací na jezeře Kivu , kde jsme společně s delegáty vytvořili úspěšně 5 rezolucí.

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (Aleš Vybíral)

UNESCO je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů. Jejími cíli jsou zachování míru a bezpečnosti utužením spolupráce mezi národy pomocí výchovy, vědy a osvěty a zajištění všeobecné úcty ke spravedlnosti, lidským právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.

V orgánu UNESCO jsme náš čas rozdělili na 2 poloviny. V 1. části přípravných setkání jsme se soustředili na řešení závažných společenských problémů, jako jsou např. cenzura internetu, rovnost pohlaví, eutanázie a další. V druhé části jsme se pak soustředili na velice důležitou část, to na ochranu památek. V rámci regionálních skupin jsme si museli zvolit jednu památku v našem regionu a pokusit se o její zapsání na Seznam kulturního dědictví UNESCO. V průběhu zapisování jsme se museli obeznámit se vším, co k tomu náleží, a zjistit, která památka si zaslouží být v seznamu. Na konec byla zvolena soustava Konfuciánských akademií v Jižní Koreji.

UNSC – Rada bezpečnosti OSN (Adam Kachyňa)

Rada bezpečnosti OSN, jak již název napovídá, je orgánem zabývajícím se mezinárodní bezpečností. Jako jediný orgán OSN je oprávněna přijímat závazná opatření, která jsou v případě potřeby vynutitelná silou.

V Radě jsme se během přípravných setkání zabývali těmito body: jaderný program KLDR, bezpečnostní krize v Burundu, trestněprávní odpovědnost členů mírových misí OSN a simulovanou historickou krizí (konflikt v Jugoslávii). Rada je pak výjimčená tím, že si na závěrečné konferenci sami velvyslanci rozhodují, o čem budou jednat. A tak jsme se mimo jiné zabývali teroristickými útoky v Petrohradu a Londýně, znova jsme se dostali k jadernému programu KLDR a také jsme řešili krizovou situaci, a to začínající konflikt v Bosně a‘Herzegovině, který se nám povedlo úspěšně zažehnat.

Shrnutí (Zina Dvořáková)

Účast v projektu Pražský studentský summit je záležitostí prestižní a pro studentům přináší nové zkušenosti s prací v týmu, rozvoj dovedností pracovat s texty, argumentovat, dohodnout se atp. Podmínkou přijetí do projektu vybrat si agendu (OSN nebo NATP), napsat esej na zadané téma a vybrat si stát, který chcete zastupovat. Naši studenti se letos zúčastnili akce poprvé, ale druháci se na další ročník těší už teď. Podrobnější informace najdete na http://www.amo.cz/prazsky-studentsky-summit/.

Kategorie: 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice