Zahájení turistické sezóny v Krnově

V úterý 10. května 2016 byla oficiálně zahájena hlavní turistická sezóna v Krnově. Na této akci se každoročně podílejí studenti naší školy ve spolupráci s TIC Krnov. Letos byla naplánovaná tématická procházka městem po stopách textilního průmyslu, který město v dřívějších dobách proslavil. Dopoledne byl program věnovám školním skupinám, odpoledne přišli na prohlídku zájemci z řad široké veřejnosti. Výklad mladých průvodců obsahoval  informace o textilních technologiích, které zpracovávaly ovčí vlnu do podoby vlněných látek.
Návštěvníci se také dověděli zajímavosti o životě významného krnovského podnikatele a majitele textilní výroby Aloise Larische. Součástí tématického odpoledne byla i návštěva Státního okresního archívu v Krnově, který po velké rekonstrukci sídlí právě v budově bývalé textilní továrny. Zde jsou mimo jiné uloženy významné dobové písemnosti, vypovídající o textilní činnosti v Krnově. Ředitel archívu, Mgr. Dorko, zaujal návštěvníky originálními ukázkami některých historických dokumentů a archiválií, včetně starých módních časopisů či výučních listů. Pracovník muzea, Mgr. Michl-Bernard, umožnil náhlédnout do vzorkovníků vlněných látek, vyráběných v Krnově před 150 lety. Průvodci i návštěvníci si během příjemného odpoledne připomněli um našich předků, kteří ve své době kvalitní prací něco velkého a významného dokázali.

Ing. Ellen Páclová

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice