Zahájení turistické sezóny v Krnově

Naše škola ve spolupráci s turistickým informačním centrem připravila i letos zahájení turistické sezóny pro krnovskou veřejnost. Procházka centrem města nazvaná „Tóny Krnova“ se uskutečnila v úterý 16. května a byla laděná do jeho hudební historie i současnosti. Osm studentů prvního ročníku v roli průvodců umožnilo návštěvníkům dozvědět se zajímavosti například o tvorbě zpěvníků mnichy řádu minoritů ve středověku, o vzniku zdejší hudební školy v roce 1860, o svérázné židovské hudbě Klezmerů apod. Nechyběly ani informace o hudebních skladatelích Franzi Schubertovi a Bedřichu Smetanovi, po kterém jsou pojmenovány městské sady.
Krnov by ale nebyl Krnovem bez svých podzimních hudebních slavností, proslulé značky varhan Rieger Kloss nebo oblíbeného Kofola Music Klubu.
Mluvené slovo průvodců stylově doplnila živá hudba na několika místech prohlídkové trasy. V kostele Narození Panny Marie zazpíval ženský pěvecký sbor Staccato pod vedením paní Svatavy Olejkové. Židovské písně v podání pana Tomáše Sedláka zase umocnily atmosféru během návštěvy židovské synagogy. Kytarové sólo si připravila pro posluchače studentka naší školy Veronika Borkovcová v kostele sv. Martina. Zde se také na závěr prohlídky rozezvučely mohutné chrámové varhany. Jako bonus měli možnost návštěvníci vystoupat na věž kostela s ochozem a zažít neobvyklé pohledy na město s ptačí perspektivy. Májové odpoledne přineslo radost a nevšední zážitky všem jeho účastníkům.

Ing. Ellen Páclová

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz