Pražský studentský summit

Druhým rokem se studenti naší školy zúčastnili prestižního projektu Pražský studentský summit (http://www.amo.cz/prazsky-studentsky-summit/). Na této akci studenti v různých orgánech OSN nebo NATO simulují jednání těchto institucí. V rámci pěti přípravných setkání na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, různých doprovodných akcí a čtyř dnů jednání v Kongresovém centru, měli možnost získat obrovské zkušenosti v oblastech mezinárodních vztahů, politiky, životního prostředí a také rétoriky, argumentace, prezentování.

Žáci naší školy byli v obou modelech mezinárodních organizací, a to NATO a OSN. Pětičlenná delegace OSN reprezentovala Německo a zastupovala jeho zájmy v různých orgánech napříč OSN v našich simulovaných jednáních. Adam Kachyňa se stal delegátem Francie v modelu NATO, kde se celé jednání odehrávalo v angličtině. Delegáti nám sami popsali, jak to v jejich simulaci vypadalo.

DISEC – Filip Franek
„DISEC je naše máma.“ Takto končilo a začínalo naše setkání s orgánem simulující první výbor Valného shromáždění OSN. Zabývali jsme se odzbrojením, globálními výzvami a hrozbami, které mohou ohrožovat mezinárodní mír a bezpečnost. Mezi ně patřilo vytvoření bezjaderné zóny na blízkém východě, dopady ozbrojených konfliktů na kulturu a životní prostředí, nebo téma denuklearizace. Byli jsme nejaktivnějším orgánem s pěti vypracovanými dokumenty. I když toto všechno zní nudně, rozhodně to nudné nebylo, byl jsem vyhlášen jako Oportunista orgánu za mé neustálé vtipy a věčné běhání a smiřování mezi dvěma nesmiřitelnými stranami. Moc se těším na příští ročník, protože jsem dostal víc než zkušenosti. Získal jsem nové kamarády.

UNEA – Viktor Dosedla
Pod pojmem UNEA se vám pravděpodobně nic nevybaví, nevadí. UNEA je anglická zkratka pro Enviromentální shromáždění OSN, čili orgán, který se zabývá otázkami životního prostředí a jeho ochrany. Letos jsme projednávali celkem 3 body agendy, a to dopad válek na životní prostředí, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržitelné zemědělství. Jednání je velmi přínosné, zábavné a vede se v přátelské atmosféře. Na závěrečné konferenci jsme dokonce měli možnost zasadit v Praze 4 japonskou Sakuru za přítomnosti paní místostarostky Prahy 4. Letošní ročník byl velice vydařený a už teď se těším na následující ročník.

ECOSOC – Nicolas Szotkowski
V orgánu ECOSOC, ekonomické a sociální radě OSN jsme se zaměřovali na problémy urbanizace, energetiky a hlavně korupce. Na zmíněné problémy jsme hledali řešení, která se shodovala s názory států, které jsme zastupovali, v mém případě Německa. Během závěrečné konference konané v Kongresovém centru Praha, jsme každý den řešili jedno téma a sepsali jsme rezoluci na dané téma.

HRC – Natálie Durčáková
Měla jsem možnost být součástí delegace Německa, každý z nás ve svém orgánu Německo zastupoval a hájil jeho zájmy. Já byla v Radě pro lidská práva, která je jedním z nejvýznamnějších orgánů OSN. V tomto ročníku Pražského studentského summitu jsme diskutovali o právech sexuálních menšin, postoji nadnárodních korporací k lidským právům a také o trestu smrti. Na pěti přípravných setkáních jsme se s těmito tématy podrobně seznamovali, sepisovali stanoviska svého státu a také zkoušeli i jednat, abychom byli na závěrečné konferenci dobře připraveni. Závěrečné konferenci předcházela návštěva ambasád, grandiózní zahájení v hotelu Ambassador a také diplomatická recepce v budově Magistrátu hl. města Prahy. Samotná konference probíhala v Kongresovém centru a během tří jednacích dnů jsme stihli univerzální periodický přezkum, jednání o krizi a zvládli jsme odhlasovat hned tři dokumenty.

UNESCO
V organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, jsme letos upustili od největších problémů lidských práv a utrpení po celém světě a místo toho jsme se zaměřili na problémy moderního světa. Debatovali jsme nejen o tom, ale probrali jsme také, jak prezentovat, vystupovat a vytvořit plnohodnotná stanoviska našich států. Po nich následovalo to nejdůležitější. Závěrečná konference a prezentace výsledků naší usilovné práce. Závěrečná konference na půdě UNESCO probíhala jako tzv. Generální konference. To znamená, že zde vystupovali, navrhovali postupy a následně i hlasovali o dokumentech zástupci všech zúčastněných států a nezávislých pozorovatelů. První den přišel na řadu zápis památky na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Jako vítězná vyšla společná nominace Severní a Jižní Koreji na tradiční korejské bojové umění Ssireum. Druhý den jsme se propracovali k problematice GMOs a ačkoliv již po 20 minutách byla na stole společná úmluva Německa a Kataru, tak konečné rozhodnutí a podpis úmluvy přišlo až následující den. I proto nám třetí den nezbylo příliš času na doping ve sportu a místo vymýšlení trestu Rusku, jsme se vrhli na prevenci dopingu a primárně na novou antidopingovou kampaň.

NATO – Adam Kachyňa
The negotiations in North Atlantic Council were held in English, as well as all the documents were written in English. And although I was scared my English is not good enough, in the end, it was one of the best experiences of my life. Our points of agenda were: Countering Terrorism, Arctic region and Balkan region and through five workshops we've improved our knowledge on these specific issues.
The Final conference itself was astonishing and we experienced some pretty tough negotiations. Fortunately, they were fruitful and we agreed on several documents, which were later summarized in our Final Communiqué. Furthermore, the chairpeople and other honourable ambassadors were amazing and I hope I'll meet them again. In conclusion, I want to encourage everyone who's at least a little interested in the world to participate in this great model. You will never regret that you have been part of it.

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice