Olympiády v cizích jazycích

Okresní kolo soutěže v Anglickém jazyce

Dne 19.2. studentky Simona Červenková (1.C) a Tereza Jakošová (2.C) reprezentovaly školu v okresním kole olympiády z AJ.
Soutěž je určena studentům 1. – 3. ročníků a dělí se na kategorie gymnázia a střední odborné školy. Studenti si nejdříve projdou písemnou částí, která se skládá z poslechu s porozuměním, kdy musí na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol, a gramatického testu, kde se hodnotí všeobecný přehled v gramatice a schopnost práce s jazykem. Písemná část je zakončena čtením s porozuměním. Následuje těžší, ústní část, která se skládá z krátkého představení, interakce a úvahy na zadané téma. Letos se objevila témata typu Technology is a useful servant but a dangerous master, Only I can change my life – no one can do it for me, apod.
I když se naše studentky letos neumístily na výherních pozicích, ujasnily si, na čem musí do budoucna zapracovat, a to hlavně v oblasti gramatiky. Co je však nejdůležitější, obstály na výbornou v ústní zkoušce. Dokázaly si poradit s těžšími úvahovými tématy a byly za tento výkon oceněny porotou, což pro ně bylo velice motivační.  Přes klasické počáteční obavy tudíž hodnotily svou účast vysoce kladně. Těšíme se na další ročník a další odvážné studenty!

Mgr. Kulíková

Olympiáda ve španělštině

Dne 8.1.2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v jazyce španělském. Téma letošní soutěže bylo La naturaleza (Příroda) a soutěžící si měli připravit libovolnou prezentaci vztahující se k tomuto tématu.
Letos to byla „dámská jízda“, protože se nám do soutěže přihlásily jen dívky. V I. kategorii se na 1. místě umístila Natálie Fišarová z 2.A se svou prezentací o Kolumbii a ve II. kategorii vyhrála Kamila Panochová z 3.C, která popsala přírodu ve Španělsku. Druhé místo pak obsadily Kristina Kubjatková (v I. kat.) a Noemi Nela Becková (v II. kat.). Všechny dívky měly prezentaci hezky připravenou a za účast jim velmi děkujeme. Vítězky z obou kategorií postupují do krajského kola, které se uskuteční koncem března v Ostravě.

Mgr. Adriana Kohutová, DiS., Mgr. Gabriela Antlová

 

Olympiády z německého a ruského jazyka

Po vánočních svátcích se již tradičně konaly olympiády z cizích jazyků. O německý jazyk projevila zájem pouze jedna studentka, Nela Orságová z 2.C, která si připravila prezentaci na téma Roční období. V poslechovém testu i v komunikaci prokázala průměrné znalosti. 

K soutěži v ruském jazyce se přihlásili tři studenti. Poradili si důstojně s textem, prezentovali téma Příroda. Nejlépe komunikoval student 1.B, Tadeáš Dušek, který se ruštinu začal učit teprve před 5 měsíci. Precizní přípravu měla studentka 1.A, Miroslava Knapová, která ve své prezentaci zmapovala rozsáhlé území Ruska od polárních oblastí až po tropy. Třetí soutěžící Barbora Havlíčková, studentka 2.B, si s prezentací zaměřenou na vlastní toulky přírodou také poradila.

Pořadí v soutěži z jazyka ruského:
1. místo: T. Dušek
2. místo: M. Knapová, B. Havlíčková

Mgr. Marcela Maliszewská

 

Výsledky olympijských her v geografii

Školní kolo: 16. ledna 2020                                                                                       

1. Škrobánek Zbyněk  4.B - 47 b. - postup do okresního kola     
2. Řoutil Tomáš  1.A - 39 b. - postup do okresního kola
3. Gřunděl Filip 4.B - 38 b.                         

Další účastníci - podle abecedy: Havlíčková Barbora 2.B, Jasan Jan 3.A, Knapová Miroslava 1.A, Orviská Aneta 4.A,  Trunda František 1.B,  Zvarková Patricia 1.A

Mgr. Gabriela Víchová, Mgr. Tomáš Mierva        

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice