Zkoušky Master In …

Od října minulého roku se studenti 3. a 4. ročníků připravovali na složení zkoušky Master In Communication v českém jazyce. Zkouška se skládá se z odpovědi na reálný obchodní dopis a  úpravy tabulky v Excelu. I když se zkouška nezdá těžká, je třeba si uvědomit, že se hodnotila v elektronické podobě, a proto bylo u hodnocení zkoušky vidět daleko více chyb, než tomu bylo u státních zkoušek.  Zkoušku Master In Communication skládalo dne 26. dubna 2013 celkem 34 studentů, neuspělo jich 8.
V ten samý den studenti 2. a 3. ročníků skládali zkoušku Master In Typing, což je vlastně opis textu.. Certifikát obdrželo všech 48 studentů a studentek.
Zkoušky vypisuje o. p. s. Inovace výuky ve spolupráci s Unií zaměstnaneckých svazů a s Mezinárodní obchodní komorou. Pro většinu zúčastněných to byla první větší zkouška jejich znalostí, dovedností a nervů.

Všem úspěšným gratulujeme.

Ing. Erika Tichá, za kabinet PK

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice