Vánoce v Domě seniorů a Harmonie

V úterý 3. prosince 2019 jsme navštívili klienty Domu seniorů a Harmonie, abychom jim zpestřili odpoledne vystoupením, které si pro ně připravili ubytovaní žáci prvního, druhého a třetího ročníku v dramatickém kroužku.
Předvedli pásmo vánočních písní, koled, básniček a hry na klavír pod názvem „ Vánoční ladění.“
Následující den jsme opět navštívili se stejným programem klienty Harmonie. Závěrem jsme všem předali drobné dárečky, které vyrobily děvčata v rámci volnočasové aktivity na DM a kroužku vaření.

Touto cestou chci poděkovat všem účinkujícím.

Janošová J. - vychovatelka

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice