Beseda se senátorem L. Michálkem

Dne 17. března 2017 jsme měli tu čest přivítat na naší škole pana senátora Libora Michálka a poslechnout si jeho zajímavý životní příběh. Pan Michálek se stal veřejně známým díky svému odvážnému a vytrvalému boji proti korupci a nekalým praktikám. Jeho život vybízí k zamyšlení nad tím, zda má v dnešní době smysl usilovat o spravedlnost, i když je Vám jasné, že za to budete muset zaplatit vysokou cenu. Jeho boj proti korupci mu uštědřil mnoho ran, nakonec si však díky němu získal důvěru lidí a byl zvolen senátorem.
V rámci této besedy se pan senátor mimo jiné zmínil o některých pozitivních změnách, ke kterým přispěl společně s mnohými dalšími lidmi, kteří se snaží o větší transparentnost při činnosti úřadů i (polo)státních firem. Zajímavé bylo například slyšet, jak významně poklesly korupčně rizikové náklady na různé typy poradenských činností pro stát.
Pan Michálek také žáky motivoval k tomu, aby se aktivně zabývali politickým děním kolem nás. Jako příklad uvedl 16-ti letého žáka Jakuba Čecha, který se aktivně zajímá o dění na městském zastupitelstvu v Prostějově a který se mediálně proslavil tím, jak důsledně vyžadoval informace o problematických rozhodnutích magistrátu.

Během besedy s panem Michálkem měli žáci také možnost klást nejrůznější dotazy, čehož někteří žáci v hojné míře využili.

Mgr. Hana Prostějovská

Dne 17. března 2017 nás navštívil pan senátor Libor Michálek. Pan senátor Libor Michálek je především známý díky boji proti korupci a tzv. whistleblowingu. Prezentoval nám, co dělal ještě předtím, než se stal senátorem, a mluvil také o práci senátora. Všem přítomným taky nastínil, jak byly rozkrádány peníze po sametové revoluci v 90. letech. Během jeho prezentace mohli studenti pokládat otázky a pan Michálek vždy na danou otázku odpověděl. Pana senátora přijela podpořit i jeho žena, která také odpovídala na otázky. Přednáška se všem zúčastněným moc líbila. Na jejím konci věnoval pan senátor naší knihovně knihu o protikorupčním boji.

Szotkowski Nicolas, Dosedla Viktor (2.C)

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz